PaleoBerkay - Arkeoloji

31 Mart 2014

Blog Alert for Arkeoloji Haberleri - arkeolojihaber.net, Mar 30, 2014

New Posts to Arkeoloji Haberleri - arkeolojihaber.net on Mar 30, 2014:

------------------------------------------------------------------
1) Trak Tap?naklar?, Yok Olma Tehlikesiyle Kar?? Kar??ya
http://arkeolojihaber.net/2014/03/30/trak-tapinaklari-yok-olma-tehlikesiyle-karsi-karsiya/

Antik ça?da Trakya bölgesinde ya?ayan Trak toplulu?undan günümüze kalan tap?naklar?, koruma alt?na al?nmad??? için tahribata aç?k duruma geldi. Traklar üzerine önemli çal??malar? bulunan Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Ba?kan? Prof. Dr. Engin Beksaç, AA muhabirine yapt??? aç?klamada, Traklar'dan kalan dönemin çok fazla bilinmedi?ini, o dönemden kalan birçok eserin de yok olup gitme tehlikesi

------------------------------------------------------------------
2) Ta??nmaz Kültür Varl??? Say?s? Artt?
http://arkeolojihaber.net/2014/03/30/tasinmaz-kultur-varligi-sayisi-artti/

Tarih öncesindeki konumuyla dikkat çeken ve pek çok antik yerle?im merkezine sahip K?rklareli'de gerçekle?tirilen envanter çal??mas?yla, kay?tl? ta??nmaz kültür varl??? say?s?n?n bilinenden daha yüksek oldu?u tespit edildi. K?rklareli Kültür ve Turizm Müdür Vekili Fikret Macit, yapt??? aç?klamada, farkl? medeniyetlerin geçi? bölgesinde olan K?rklareli'nin kültür varl??? aç?s?ndan zengin oldu?unu söyledi. K?rklareli'de ta??nmaz kültür varl??? envanterinin ilk

------------------------------------------------------------------
You are receiving this email because you signed up to receive Blog Alerts (email notifications of new posts) for Arkeoloji Haberleri - arkeolojihaber.net. If you no longer wish to receive Blog Alerts for Arkeoloji Haberleri - arkeolojihaber.net, go to this link:
http://shootthebreeze.net/blogalert/index.php?action=leave&r=35174&k=BVPJRATPQBU3MK7H


==================================================================
Self storage facilities are cash cows!
http://hasslefreehouses.com/selfstorage

Arkeoloji Haberleri

Yüksek Zemin Arayışı

PARKEOLOJİ

İNSANIN EVRİMİ

Arkeo.org

Arkeo-TR

Arkeoloji.web.tr

Google News - Arkeoloji