PaleoBerkay - Arkeoloji

22 Eylül 2014

Blog Alert for Arkeoloji Haberleri - arkeolojihaber.net, Sep 21, 2014

New Posts to Arkeoloji Haberleri - arkeolojihaber.net on Sep 21, 2014:

------------------------------------------------------------------
1) Nora Antik Kentindeki Tarihi Doku Gün Yüzüne Ç?kar?l?yor
http://arkeolojihaber.net/2014/09/21/nora-antik-kentindeki-tarihi-doku-gun-yuzune-cikariliyor/

Antik kent ile ilgili Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Do?an?dan bilgi alan Aksaray Valisi ?eref Atakl?, Helvadere Kasabas? s?n?rlar? içerisinde Hasan Da??'n?n ete?inde geni? bir alanda yer alan Roma ve Bizans döneminden kalma antik ?ehir kal?nt?lar?nda incelemelerde bulundu. ?l Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Do?an, "Nora, Viran?ehir ve Mokisos? isimleriyle de an?lan bölgenin geni? bir

------------------------------------------------------------------
2) Side Antik Kentte 2014 Kaz? Çal??malar? Sona Erdi
http://arkeolojihaber.net/2014/09/21/side-antik-kentte-2014-kazi-calismalari-sona-erdi/

Antalya'n?n Side antik kentinde yaz dönemi kaz? çal??mas? tamamland?. ?zmir Efes'ten sonra kaz? çal??mas? ba?lat?lan Side'de 67 y?ld?r kaz? çal??mas? yap?l?yor. Antik kentte ilk kaz? çal??mas?n?n 1947 y?l?nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Almanya'ya gönderdi?i arkeologlar aras?nda yer alan Ordinaryüs Prof.Dr. Arif Müfid Mansel taraf?ndan yap?ld??? belirtiliyor. Dünyaca ünlü arkeolog Mansel'in antik kentte 1947-1966 y?llar?nda aral?ks?z

------------------------------------------------------------------
3) Xanthos Antik Kenti Kaz?lar? ?Paydos? Dedi
http://arkeolojihaber.net/2014/09/21/xanthos-antik-kenti-kazilari-paydos-dedi/

Türkiye'nin Dünya Kültür Miras? Listesi'ndeki 13 antik yap?t?ndan biri olan Xanthos'ta kaz?lar?n bu y?lki bölümü sona erdi. Antalya'n?n Ka? ?lçesi yak?nlar?nda yer alan, Türkiye'nin Dünya Kültür Miras? Listesi'ndeki 13 antik yap?t?ndan biri olan Xanthos Antik Kenti'ndeki kaz?lar?n bu y?lki bölümü sona erdi. Xanthos Antik Kenti'nde Kültür ve Turizm Bakanl??? ile Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji

------------------------------------------------------------------
4) ?ki Bin Y?ll?k Tarihi Eserler Günlük ??lerde Kullan?l?yor
http://arkeolojihaber.net/2014/09/21/iki-bin-yillik-tarihi-eserler-gunluk-islerde-kullaniliyor/

Ad?yaman?daki Perre Antik Kent?in S?T alan? üzerine kurulu olan Örenli (Pirin) mahallesinde tarihi eserler yok oluyor. Kommagene Uygarl???n?n be? büyük kentinden birisi olan Perre Antik Kent?in birinci derece S?T alan? içerisinde bulunan Örenli (Pirin) mahallesinin her yerinden tarih f??k?r?yor. Tarihi Roma Çe?mesi ba?ta olmak üzere onlarca sütün, i?lemeli ta?lar, soku, lahitler her gecen gün tahrip

------------------------------------------------------------------
5) Pisidia Antiokheia Antik Kenti?nin Kap?s? Aya?a Kald?r?l?yor
http://arkeolojihaber.net/2014/09/21/pisidia-antiokheia-antik-kentinin-kapisi-ayaga-kaldiriliyor/

Isparta Yalvaç'ta H?ristiyanlar için 'kutsal mekan' kabul edilen Pisidia Antiokheia Antik Kenti giri?inde bulunan Bat? Kap?s?'n?n konservasyonu (muhafaza etme) için çal??ma ba?lat?ld?. 5 y?ldan bu yana antik kentte kaz? çal??malar?n? sürdüren Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Ba?kan? Prof. Dr Mehmet Özhanl?, bu y?lki programlar?nda konservasyon çal??malar?na a??rl?k verdiklerini belirtti. "?EHR?N GÖRÜNTÜSÜ

------------------------------------------------------------------
You are receiving this email because you signed up to receive Blog Alerts (email notifications of new posts) for Arkeoloji Haberleri - arkeolojihaber.net. If you no longer wish to receive Blog Alerts for Arkeoloji Haberleri - arkeolojihaber.net, go to this link:
http://shootthebreeze.net/blogalert/index.php?action=leave&r=35174&k=BVPJRATPQBU3MK7H


==================================================================
Self storage facilities are cash cows!
http://hasslefreehouses.com/selfstorage

Arkeoloji Haberleri

Yüksek Zemin Arayışı

PARKEOLOJİ

İNSANIN EVRİMİ

Arkeo.org

Arkeo-TR

Arkeoloji.web.tr

Google News - Arkeoloji