PaleoBerkay - Arkeoloji

25 Mart 2014

Blog Alert for Arkeoloji Haberleri - arkeolojihaber.net, Mar 24, 2014

New Posts to Arkeoloji Haberleri - arkeolojihaber.net on Mar 24, 2014:

------------------------------------------------------------------
1) Büyük Mecidiye Cami May?s?ta Aç?l?yor
http://arkeolojihaber.net/2014/03/24/buyuk-mecidiye-cami-mayista-aciliyor/

?stanbul Bo?az? k?y?s?nda bulunan ve vatanda?lar?n "Ortaköy Camisi" olarak bildi?i Büyük Mecidiye Camisi'nde restorasyon çal??malar?nda sona gelindi. May?s ay?nda ibadete aç?lacak camide, 3 y?l süren restorasyon çal??malar?nda 8 milyon liraya yak?n para harcand?. ?stanbul Vak?flar 1. Bölge Müdürü ?brahim Özekinci, Büyük Mecidiye Camisi'nde gerçekle?tirilen restorasyon çal??malar? hakk?nda yapt??? de?erlendirmede, "Bo?az?n ?ncisi" olarak an?lan caminin asl?na

------------------------------------------------------------------
2) Tarihi Mezarlar Bulundu
http://arkeolojihaber.net/2014/03/24/tarihi-mezarlar-bulundu/

Ma?aralarda ise Kral Taht?, Meryem Ana ve Hz. ?sa?n?n resimleri bulundu. Kentin simgesi olan Bal?kl?göl Platosu?nda tarihî Urfa Kalesi eteklerinde yap?lan kaz?larda çok say?da ma?ara gün yüzüne ç?kar?ld?. Kaz? çal??mas?nda gün yüzüne ç?kart?lan baz? ma?aralarda; Ermeni ve H?ristiyan mezarl?klar? ile Kral Taht?, Meryem Ana ve Hz. ?sa?n?n resimleri bulundu?u kaydedildi. Titizlikle yürütülen ve kaz? alan?na

------------------------------------------------------------------
You are receiving this email because you signed up to receive Blog Alerts (email notifications of new posts) for Arkeoloji Haberleri - arkeolojihaber.net. If you no longer wish to receive Blog Alerts for Arkeoloji Haberleri - arkeolojihaber.net, go to this link:
http://shootthebreeze.net/blogalert/index.php?action=leave&r=35174&k=BVPJRATPQBU3MK7H


==================================================================
Self storage facilities are cash cows!
http://hasslefreehouses.com/selfstorage

Arkeoloji Haberleri

Yüksek Zemin Arayışı

PARKEOLOJİ

İNSANIN EVRİMİ

Arkeo.org

Arkeo-TR

Arkeoloji.web.tr

Google News - Arkeoloji