PaleoBerkay - Arkeoloji

24 Mart 2014

Blog Alert for Arkeoloji Haberleri - arkeolojihaber.net, Mar 23, 2014

New Posts to Arkeoloji Haberleri - arkeolojihaber.net on Mar 23, 2014:

------------------------------------------------------------------
1) Tarihi Sura Garaj Kap?s?
http://arkeolojihaber.net/2014/03/23/tarihi-sura-garaj-kapisi/

Sultanahmet?te, imar plan?nda park olarak ayr?lan bir arsaya otel yap?ld?. Hemen önündeki iki bin y?ll?k Bizans surlar?na da araç giri?i için üç kap? aç?ld?. Fatih?te gerçekle?tirilen ?ihya? projesinde tarihî 2000 y?ll?k ?stanbul surlar?na araç ve yaya giri?inde kap? olarak kullanmak için üç adet delik aç?ld?. Uzmanlar bu uygulamay? skandal olarak de?erlendirdi. Fatih ilçesi Sultanahmet Mahallesi,

------------------------------------------------------------------
2) Bursa`da Tarihi Köprü Koruma Alt?nda
http://arkeolojihaber.net/2014/03/23/bursada-tarihi-kopru-koruma-altinda/

Bursa?n?n bilinen en eski köprüsü olan ve Orhan Gazi?nin e?i Nilüfer Hatun taraf?ndan 14. yüzy?lda yapt?r?lan Hasköy Nilüfer Hatun Köprüsü, a??r tonajl? araç geçi?ine kapat?ld?. Büyük?ehir Belediyesi?nden konuya ili?kin yap?lan aç?klamada; ?Korunmas? gerekli ta??nmaz kültür varl???? kapsam?nda yer alan tarihi köprünün ula??m ve güvenlik bak?m?ndan UKOME Kurulu?nda de?erlendirildi?i ve a??r tonajl? araç geçi?ine kapat?lmas?, gerekli

------------------------------------------------------------------
3) Defineciler Göçük Alt?nda Kald?
http://arkeolojihaber.net/2014/03/23/defineciler-gocuk-altinda-kaldi/

Kayseri'nin Sar?o?lan ilçesine ba?l? Burunören köyünde define arad?klar? iddia edilen 3 ki?iden 2′si göçük alt?nda kald?, yaralanan 1 ki?i hastaneye kald?r?ld?. Edinilen bilgiye göre, Burunören köyündeki bir tepede define arad?klar? öne sürülen 3 ki?i yakla??k 30 metre uzunlu?unda tünel kazd?. Bu s?rada tünelin çökmesi sonucu 3 ki?i göçük alt?nda kald?. Olay yerine gelen jandarma ve

------------------------------------------------------------------
You are receiving this email because you signed up to receive Blog Alerts (email notifications of new posts) for Arkeoloji Haberleri - arkeolojihaber.net. If you no longer wish to receive Blog Alerts for Arkeoloji Haberleri - arkeolojihaber.net, go to this link:
http://shootthebreeze.net/blogalert/index.php?action=leave&r=35174&k=BVPJRATPQBU3MK7H


==================================================================
Self storage facilities are cash cows!
http://hasslefreehouses.com/selfstorage

Arkeoloji Haberleri

Yüksek Zemin Arayışı

PARKEOLOJİ

İNSANIN EVRİMİ

Arkeo.org

Arkeo-TR

Arkeoloji.web.tr

Google News - Arkeoloji